На територији месне заједнице Забрежје, на простору на коме су изведени грађевински радови на изградњи канализационе мреже, у току су радови на асфалтирању. Данас су радове на реконструкцији Улице Гробљанске обишли представници Градске општине Обреновац и директор Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација” Бранко Матић.

Поред сложене епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона вируса, радови на територији општине Обреновац не престају – истакао је помоћник председника општине Обреновац Радован Манојловић и додао да ће у наредном периоду, по завршетку актуелних радова, започети грађевински радови на реконструкцији Улице Савске на простору месне заједнице Забрежје.

Он је истакао да су у току радови на уређењу обала и канала дуж некатегорисаних путева на територији месне заједнице Велико Поље, након чега ће се радови наставити широм општине Обреновац, према већ утврђеном плану рада Градске општине Обреновац и Јавног предузећа за изградњу Обреновца.

Помоћник председника општине Обреновац Драган Блажић навео је да се изградњом канализационе мреже на простору месне заједнице Забрежје, обезбедило 70 прикључака за домаћинства ове месне заједнице.

Он се овом приликом захвалио свим мештанима на стрпљењу током извођења радова на изградњи канализације.

Матић је рекао, да очекује да се у наредном периоду домаћинства са овог простора прикључе на новоизграђену канализациону мрежу.

–  Да би се домаћинства прикључила на канализациону мрежу, неопходно је да приложе лист непокретности, копију плана и Решење о грађевинској дозволи за објекат или потврду да је објекат потпуно легализован – навео је Матић и додао да се цене прикључка на канлизациону мрежу крећу од 60 до 70 хиљада динара, међутим како он каже грађани општине Обреновац за пруикључак издвајају од 15 до 16 хиљада динара, док остала средства субвенционише општина Обреновац. Такође, он је овом приликом подсетио да се прикључак на канализациону мрежу, као и на мрежу за водоснабдевање може исплатити у 12 месечних рата.