У месној заједници Пољане након скорашњих поплава оштећени су атарски путеви на чијој се обнови тренутно ради. Наиме, захваљујући донацији Јавног предузећа ”Електропривреда Србије”, надлежне службе Јавног предузећа за изградњу Обреновца извршиће посипање атарских путева ровним шљунком на простору месне заједнице Пољане.  Данас су радове на санирању последица поплава, обишли представници Градске општине Обреновац и представници Јавног предузећа за изградњу Обреновца.

Горан Ћирић из Јавног предузећа за изградњу Обреновца приликом обиласка радова, истакао је да ће се у наредном периоду радити на отклањању главних узрока поплава у овом делу општине Обреновац.

– Најмање једном у две до три године дешавају се поплаве у месној заједници Пољане и управо због тога, током следеће недеље стручне службе ЈП за изградњу Обреновца заједно са члановима Савета месне заједнице извршиће геодетско снимање терена месне заједнице Пољане, након чега ће се приступити изради пројекта изградње одводних канала, чиме ће се отклонити узроци свих ових проблема са којима се суочава ова месна заједница, а односе се на поплаве, поплављена домаћинства и пољопривредна газдинства – рекао је Ћирић.

Он је навео да ће се изградити 5 кључних одводних канала, који би како он каже решили проблем одвођења атмосферских вода и на тај начин спречили поплаве у месној заједници Пољане.

Према речима надлежних почетак изградње одводних канала у овом делу општине Овбреновац, очекује се следеће недеље, а планирано је да се радови заврше до јесени текуће године.

Председник Савета месне заједнице Пољане Зоран Ранковић, рекао је да је атарски пут према домаћинству Милутиновић Милана који је оштећен у скорашњим поплавама, а на коме се тренутно изводе радови, од великог значаја за овај крај и додао, да се у околини налази 5 домаћинстава и 50 хектара обрадивих поввршина.