Обавештење о одлагању седнице Kомисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Kолубара Б” можете преузети овде.