Под појмом дератизације подразумевамо комплексне мере сузбијања популација мишоликих глодара (пацова и мишева) у циљу смањења њиховог броја у људским насељима. Систематска дератизација се спроводи у циљу заштите здравља становништва од заразних болести, као и због смањења економске штете коју мишолики глодари могу изазвати у урбаним, субурбаним и руралним срединама.

Планирано је да систематска дератизација на територији градске општине Обреновац буде организована и изведена у периоду од 01.06.2020. до 30.06.2020. године. У предвиђеном периоду систематском дерaтизацијом ће бити обухваћене следеће категорије:

  1. Колективне стамбене јединице;
  2. Индивидуална градска домаћинства;
  3. Индивидуална сеоска домаћинства;

Са излагањем родентицидних мамаца ће се почети од централних делова града Обреновца ка периферним насељима општине (систем отварање лепезе). Планирано је да током прве недеље акције буду обухваћена делови града Дудови, Ројковац, Сава насеље, Тополице, Рвати, Сточњак, Гај 1, Гај 2, Вашариште, централне градске улице. Затим би се прешло на насеља најближа Обреновцу (Бело Поље, Забрежје, Звечка, Ратари, Бргулице, Уровци, Кртинска, Мислођин). У трећој недељи би се систематска дератизација спроводила у местима Грабовац, Орашац, Дрен, Скела, Барич, Велико Поље, Стублине, Мала Моштаница, Јасенак, док би у последњој недељи систематском дератизацијом била обухваћена насељена места Баљевац, Дражевац, Пољане, Конатице, Трстеница, Пироман, Бровић, Љубинић, Ушће и Вукићевица.

Излагање мамаца

Током извођења систематске дератизације стамбеног фонда (стамбене јединице и индивидуална градска домаћинства) родентицидни мамци ће бити постављани у заједничким подрумским просторијама и другим помоћним просторијама (вешерницама, таванским оставама, шупама) у зградама и кућама, као и у припадајућим двориштима. Уколико буду уочене активне рупе глодара у двориштима приватних кућа, затровани мамци ће се постављати директно у њих уз све мере опрезности. Излагање родентицидних мамаца ће се вршити на сигуран и безбедан начин на скровита и заштићена места, тако да су доступни само мишоликим глодарима, а заштићени од приступа другх животињских врста, посебно кућних љубимаца, као и деце или неовлашћених особа. Мамци ће се излагати уз путеве кретања или уз места њиховог задржавања и што ближе или директно у активне рупе глодара.

 

 Ангажовање екипа током систематске дератизације

За послове систематске дератизације свакодневно ће бити ангажовано просечно 8 екипа са по два члана Завода за биоциде и медицинску екологију са припадајућом радном и заштитном опремом и возилима.

Родентицидни препарат

Приликом извођења систематске дератизације на територији градске општине Обреновац користиће се антикоагулантни родентициди друге генерације, који су регистровани у Републици Србији за примену у јавној хигијени, који дају одговарајући ефекат и који поседују Решење о упису истог у Привремену листу Регистра биоцидних производа.

Обавештавање и комуникација са грађанима

Становници општине Обреновац ће о почетку и току систематске дератизације бити обавештавани путем средстава јавног информисања (електронских и штампаних), истакнутим обавештењима на објектима на којима се врши дератизација као и преко интернет презентације Завода за биоциде и медицинску екологију.

 

Контакт особа:

Милош Милојевић

0648322412