Систематска дератизација подразумева комплексне мере сузбијања популација мишоликих глодара (пацова и мишева) у циљу смањења њиховог броја у људским насељима. Мере систематске дератизације се спроводе у оквиру превентивних мера заштите становништва Београда од заразних болести, као и због смањења економске штете коју мишолики глодари могу изазвати у урбаним, субурбаним и руралним срединама.

Током извођења систематске дератизације стамбеног фонда (стамбене јединице и индивидуална домаћинства) родентицидни мамци ће бити постављани у заједничким подрумским просторијама, вешерницама, котларницама, склоништима, таванским оставама и другим заједничким и помоћним просторијама у зградама и кућама, као и у припадајућем дворишту. Уколико буду уочене активне рупе глодара на зеленим површинама око зграда као и у двориштима приватних кућа, затровани мамци ће се постављати и у њих. Количина и формулација употребљених препарата биће одређена у складу са прописаним нормативима, а у зависности од карактеристика простора на ком се препарати примењују и степена инфестираности тог простора мишоликим глодарима.

Планирано је да систематска дератизација на територији градске општине Обреновац у 2019. години буде изведена у периоду од 01. до 30. октобра 2019. године. У предвиђеном периоду систематском дерaтизацијом ће бити обухваћене следеће категорије објеката:

  1. Колективне стамбене јединице;
  2. Индивидуална градска домаћинства;
  3. Индивидуална сеоска домаћинства;

Овај оперативни план је оквиран и подложан је изменама у случају потребе.

Излагање родентицидних мамаца ће се вршити од периферних делова општине Обреновац ка центру (систем затварање лепезе). Планирано је да током прве недеље, систематском дератизацијом буду обухваћена следећа насеља:

Љубинић, Вукићевица, Дрен, Орашац, Дражевац, Баљевац, Конатице, Пољане, Бровић, Пироман, Трстеница, Ушће, Скела, Кртинска, Уровци.

По завршетку дератизације у овим насељеним местима прешло би се на насеља:

Грабовац, Стублине, Велико Поље, Ратари, Бргулице, Јасенак, Мислођин. На крају би дератизацијом била обухваћена насеља најближа Обреновцу (Мала Моштаница, Барич, Звечка, Бело Поље и Забрежје), као и град Обреновац.