ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

Подстицајна средства за копање бунара до 25 m, пречника 120-200 mm

Услови за добијање подстицајних средстава за копање бунара дубине до 25 метара, пречника 120 до 200 мм:

 1. Да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства.
 2. Да се регистровано пољопривредно газдинство, налази на територији ГО Обреновац
 3. Да корисник подстицајних средстава има пребивалиште на територији ГО Обреновац
 4. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 5. Да се бунар из Захтева налази и користи на територији ГО Обреновац на газдинству подносиоца Захтева.
 6. Минимум површина парцеле 50ари

Потребна документација:

 1. Захтев за подстицајна средства (преузмите овде или у Канцеларији за пољопривреду)
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинству (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Потврда о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава.
 4. Лист непокретности за парцелу за коју се конкурише (Катастар)

Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре – циљеви и сврха мере програма:

Климатске промене које све више узимају маха, имају велики утицај на пољопривреду. Како се суша сматра једном од елементарних непогода, која је изазвана климатским променама, а и саставни је део климе РС, ископи бунара као мера би утицали на повећање производног потенцијала нарушеног истим.

Од мере се очекује:

 • Унапређење пољопривредне производње
 • Повећање приноса и обрадивих површина
 • Боље коришћење расположивих ресурса

Конкурс траје од 04.-25.05.2018. пријаве слати на Писарницу ГО Обреновац са назнаком Комисија за пољопривреду и село ГО Обреновац, Александар Богићевић, са назнаком за бушотине бунара.