Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 21.02.2018. године, на основу члана 50 став 2. и 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, број 6/13 и 12/15) и на основу члана 9. Јавног позива и Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/8 од 25.01.2018.године, разматрајући Извештај Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац о спроведеном јавном позиву за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, са предлогом Одлуке од 20.02.2018. године, донело je

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац о спроведеном Позиву за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, са предлогом Одлуке од 20.02.2018. године, расписаним Одлуком председника градске општине VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 25.01.2018. године на који се пријавило пет учесника.

Прихвата се предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац у 2018. години који је саставила наведена Комисија дана 20.02.2018. године.

Председник градске општине, у складу са одредбама наведеног Извештаја и утврђене коначне листе, донео је:

– Одлуку о избору по спроведеном јавном позиву три пројекта удружења из области безбедности саобраћаја који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину (Одлуку можете погледати овде) и

–  Одлуку о одбијању две пријаве удружења из области безбедности саобраћаја по јавном позиву и неодобравању финансирања поднетог пројекта средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, опредељених Конкурсом (Одлуку можете погледати овде).

Наведени Извештај можете погледати овде.

Оставите коментар