У вртићу ”Зека” за васпитачице Предшколске установе ”Перка Вићентијевић” одржано је предавање на тему рада са децом са развојним кашњењем. Едукација је део пројекта који има за циљ унапређење инклузивног образовања и који реализују Министарство просвете, УНИЦЕФ, Градска општина Обреновац и Предшколска установа ”Перка Вићентијевић”, уз подршку делегације Европске уније у Србији.

Директор Предшколске установе ”Перка Вићентијевић” Милош Десанчић нагласио је да је ПУ ”Перка Вићентијевић” једина предшколска установа са територије града Београда, која је укључена у овај пројекат.

Предавање су држали дефектолози са радним искуством.

Логопед Јелена Митић овом приликом истакла је, да се током предавања инсистирало на навођењу многобројних примера из праксе са циљем да се васпитачима што је могуће боље приближи појам инклузивног образовања и начини рада са децом са развојним тешкоћама.

– Теме које обрађујемо су, како комуницирати, како прићи детету које има неки проблем, затим на који начин оставрити неко учење, одабир дидактичког материјала, пре свега како прилагодити окружење за децу која имају сензорне проблеме, шта њима прија – навела је Митић.

Стручни сарадник логопед Ивана Ћулафић подсетила је да је пројекат који се односи на инклузивно образовање, уведен од 2009. године и како каже, подразумева образовање за сву децу, без обзира на њихов социјални стаус, порекло или здравствено стање.

Полазници ће добити приручнике са вежбама из дефектолошке праксе.