Поред пута који води ка градској депонји Гребача, грађани су неадекватним одлагањем  смећа, направили дивљу депонију. Градска општина Обреновац  у сарадњи са надлежним службама Jавног комуналног предузећа ”Обреновац” и овог пута уклониће комунални отпад са локација које нису предвиђене за одлагање истог.

Министарство за заштиту животне средине подржало је пројекат гашења дивљих депонија на територији градске општине Обреновац, доделом средстава која ће се искористити у сврхе чишћења дивљих депонија са ове и још 4 локације на територији општине Обреновац.

– Очистићемо ову депонију, као и још 4 депоније на територији општине. Такође, на овом месту у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине поставићемо видео надзор – рекао је члан Већа општине Обреновац Иван Стојић.

Председник Савета месне заједнице Бело Поље Немања Илић овом приликом нагласио је, да су на дивљим депонијама затечене велике количине смећа за чије уклањање је било потребно ангажовати озбиљну механизацију.