Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 05.09.2023. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 11.08.2023. године и објављеном 14.08.2023. године, утврђује

ПРЕДЛОГОМ  ЛИСТЕ

  ПО СПРОВЕДЕНОМ   ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I

На Јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII – 01 бр. 020-4/94 од 11.08.2023. године за финансирање удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима буџета градске општине Обреновац за 2023. годину, који је био отворен од 14.08.2023. године и трајао закључно са 29.08.2023. године,   стигле су  три пријаве борачко-инвалидских удружења, и то:

  1. Савеза удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац – СУБНОР, са предлогом годишњег плана активности.
  2. Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца, са предлогом годишњег плана активности.
  3. Удружења бораца рата 1990. године општине Обреновац, са предлогом годишњег плана активности.

II

Комисија је извршила проверу испуњености услова за учешће на Јавном конкурсу, обавила стручни преглед и вредновала предложене пријаве, а све у у складу са мерилима и критеријумима конкурса.

Комисија је оценила да је приложена документација подносилаца комплетна, као и да су пристигле пријаве благовремене.

                                                               III

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРИЈАВА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове Јавног конкурса, од стране чланова Комисије, пријаве су оцењене у складу са мерилима и критеријума утврђеним Одлуком о расписивању конкурса.

Имајући у виду наведено Комисија  предлаже да се за финансирање/суфинансирање сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите за 2023. годину, средства одобре следећим корисницима.

  1. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.
  2. Удружењу бораца рата 1990. године општине Обреновац, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.
  3. Савезу удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац – СУБНОР, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

IV

На предлог листе учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне  листе и предлог Одлуке о избору пријава које ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

 

V

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне  листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пријава које се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне  листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пријава председник градске општине Обреновац доноси решење о додели средстава и закључује уговоре о финансирању удружења средствима из буџета градске општине Обреновац

 

Извештај саставила

Снежана Хајло

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Борис Богдановски