У малој сали Спортско-културног центра ”Обреновац” јуче је одржана јавна седница комисије за јавни увид у нацрт просторног плана будуће брзе саобраћајнице Остружница-Обреновац. На седници је било речи о примедбама које су изнели грађани и представници правних лица. Овом приликом наглашено је, да ће након јавног увида уследити израда планске документације, потом техничке документације, а радови на изградњи требало би да почну 2025. године. Седници је присуствовао председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић.

Ова саобраћајница је од великог значја за Обреновац, будући да ће њеном изградњом бити решени проблеми који постоје већ годинама уназад на деоници од Обреновца до Београда.

– Саобраћај ће бити пребачен на нову саобрћајницу и на тај утицаћемо на смањење броја саобраћајних несрећа, али исто тако једнако важно, умирићемо једно од највећих клизишта које почиње од Барича и завршава се нa Умци – навео је Станојевић.

Он је нагласио да је изградња брзе саобраћајнице Остружница-Обреновац од исте важности, као и изградња ауто пута Милош Велики.

– Добићемо две једнако добре саобраћајнице, преко којих ће се остварити добра комуникација са Београдом – рекао је Станојевић.

Помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Ђорђе Милић објаснио је процедуру израде планске документације на основу које би се даље предузимали неопходни кораци који би на крају довели и до саме реализације, односно изградње.

– Када се изради техничка документација, предстоји ревизија идејног пројекта, након чега је потребно израдити пројекат за грађевинску дозволу, потом следи техничка контрола пројекта, а на основу тог пројекта ради се пројекат за извођење, а да би почела изградња уз све то потребно је обезбедити одређена средства. Ми врло одговорно водимо рачуна о јавним финансијама, тако да свака велика инвестиција утиче на раст БДП-а – рекао је Милић.