У јулу ове године, Србију је погодила олуја праћена јаким градом, пљуском и ветром. Овe временскe непогодe изазвалe су оштећења на породичним стамбеним објектима, након чега је Влада Републике Србије усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи.

Власници приватних стамбених објеката, као и управници стамбених зграда, које су претрпеле штету током поменутог невремена, могу пријавити настала оштећења до 12. септембра и на тај начин поднети пријаву за остваривање права на програм државне помоћи.

Након поднетог извештаја локалних самоуправа, процењује се да је током олује оштећено око 11.000 стамбених објеката, који су овом приликом разврстани у 5 категорија.

Заменица начелника управе општине Обреновац Ивана Николић нагласила је, да се програм помоћи државе односи искључиво на стамбене објекте који су у својини грађана који имају пребивалиште на адреси на којој се предметни објекат и налази.

– Централна комисија градске општине Обреновац објавила је јавни позив на сајту општине Обреновац. Јавни позив се односи на грађане чији су објекти предмет наведене Одлуке и Уредбе. Право на помоћ имају и објекти колективног становања, а овлашћена лица у овом случају јесу професионални управници зграда и друга овлашћена лица у складу са законом – навела је Николић.

Програм помоћи државе у овом случају подразумева давање бесповртаних новчаних средстава у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката, а категорије су дефинисане у зависности од обима оштећења.

– Обрасце пријаве грађани, односно овлашћена лица могу преузети у холу Градске општине Обреновац или са сајта општине Обреновац. Потребно је да грађани благовремено поднесу пријаве и то најкасније до 12. септембра 2023. године, односно закључно са наведеним даном. Пријаве се подносе искључиво на писарницу Градске општине Обреновац, сваким радним даном од 7.30 до 15.30 сати – рекала је Николић.

Поступак остваривања права на државну помоћ почиње предајом захтева, након чега комисије локалних самоуправа обилазе терен и потом издају решење којим се признаје право на помоћ државе.