Грађани са територије месне заједнице Барич, након пуштања у рад две нове мерно регулационе станице, добили су прилику да своја домаћинста прикључе на новоизграђену мрежу гасовода. Представници Градске општине Обреновац овим поводом, посетили су домаћинство Јовановића у Улици Алексеја Бркића у месној заједници Барич.

Председник Градске општине Обреновац Милош Станојевић нагласио је многобројне предности гасоводне мреже и прикључивања домаћинстава на систем гасовода.

– Након пуштања у рад мерно регулационе станице Ушће, пуштене су и две мерно регулационе станице у Баричу, Барич 2 и Барич 3, тако да су становници ове месне заједнице почели да се прикључују на мрежу гасовода. Ако узмемо у обзир чињеницу да је држава обезбедила довољне количине гаса, позивам суграђане да започну поступак прикључења на гасоводну мрежу, а све са циљем смањења потрошње угља, дрва и пелета и самим тим заштите животне средине – рекао је Станојевић.

Он је овом приликом подсетио, да је цена прикључка на гасоводну мрежу 700 евра, а исплата се може извршити на рате, у року од 36 месеци.

Станојевић је нагласио, да ће се наставити радови на изградњи гасоводне мреже, те ће сва домаћинства где постоје технички услови, добити могућност прикључка на мрежу гасовода.

Јовановић Миодраг посебно је нагласио, да је нови систем грејања на гас доста конформнији од претходних, а процедура око остваривања права на прикључак релативно брза и једноставна.