Данас је у насељу Младост на територији месне заједнице Кртинска представљен идејни пројекат изградње канализационе мреже за насељена места месних заједница Кртинска, Уровци и насеља Младост. Идејни пројекат изградње канализације мештанима насеља Младост, представили су председник Градске општине Обреновац, Мирослав Чучковић, директор Јавног комуналног предузећа ”Водовод и канализација”, Бранко Матић, помоћник председника општине Обреновац, Радован Манојловић и члан Већа општине Обреновац, Александар Пантелић.

Матић је овом приликом објаснио на ком простору би се простирала новоизграђена канализациона мрежа предвиђена новим идејним пројектом.

– Данас се налазимо у насељу Младост, то је део Кртинске који није предвиђен  пројектом за изградњу канализације који је у току и који подразумева изградњу канализације у насељеним местима Уровци и Кртинска. Овим идејним решењем, ми смо обухватили све оно што у претходном периоду није било обухваћено, а то када кренемо из правца Обреновца подразумева насеље Бреску са десне стране пута, насеља која се налазе између Гаја и индустријске зоне, са леве стране и одређене улице у насељеним местима у Уровцима, као што је то пут ка Александрићима и у насељу Кртинска, пут према Лазићима и према гробљу – рекао је Матић и додао да се кроз месец и по дана за ово идејно решење очекује добијање грађевинске дозволе, након чега се планира расписивање јавне набавке за извођење радова.

– Ово идејно решење подразумева нових 13 километара канализационе мреже, 6,5 километара гравитационе и 6,5 километара нископритисне канализације – истакао је Матић.

Према његовим речима, вредност пројекта је 200 милиона динара, а како је навео планирано је да се за иста конкурише код Канцеларије за јавна улагања.

Чучковић је искористио прилику да најави неке од важнијих инфраструктурних пројеката  планираних за наредни период, а који се односе на изградњу мреже за водоснабдевање, као и канализационе мреже.

– Месна заједница Трстеница ће у 2021. години добити прикључак за мрежу за водоснабдевање, у истој години планирана је изградња примарне водоводне мреже од Шевара до Бањана, док је за 2022. и 2023. годину  планирано да месне заједнице Орашац и Дрен добију прикључак за градску воду, а уз то ће бити решено водоснабдевање домаћинстава која су позиционирана на територији од надвожњака до центра Стублина.  Такође, ради се на бушењу бунара од 100 литара у секунди на Забрежју чиме ће се повећати капацитет водоснабдевања за цео Обреновац – рекао је Чучковић.

Он је посебно истакао пројекте који се односе на изградњу канализaционе мреже широм општине Обреновац.

– Што се тиче изградње канализационе мреже, планира се изградња канализације у преосталом делу месне заједнице Кртинска, у месној заједници Уровци и у насељу Младост. Потом, планирани су радови на изградњи канализационе мреже у Мислођину, Ратарима, Белом Пољу,  у оном  делу где нема канализационе мреже, потом у Баричу,  у делу од Ранча до ”Прве искре” са једе стране Баричког пута и у делу између Дубоког и Баричке реке – објаснио је Чучковић.

Милан Бугарски, заменик председника Савета месне заједнице Кртинска указао је на значај ширења канализационе мреже за мештане месне заједнице Критинска.

– Потреба мештана за изградњом канализационе мреже је огромна, с обзиром да се у близини налази депонија, велики је ниво подземних вода, а свакодневно се изливају септичке јаме – објаснио је Бугарски.