Kомпанија ,,Nelt” у просторијама Спортско – културног центра у Обреновцу, 13. и 14. септембра 11-18 часова организује разговоре за посао са потенцијалним кандидатима.