Kанцеларија за младе градске општине Обреновац у сарадњи са Фондацијом Ана и Владе Дивац, Фондацијом Мозаик и Фондацијом за младе Обреновца, позива све неформалне групе младих са територије општине Обреновац да поднесу предлоге пројеката Омладинском фонду до 29. јула 2019. године.
Омладинским фондом управља пет чланица и чланова, младих људи из Обреновца, који имају улогу Одбора који расписује конкурс и одлучује о финансирању пројеката неформалних група младих са територије општине Обреновац.

Kо може поднети предлог пројекта Омладинском фонду?
Неформалне групе младих од 15 до 30 година (минимум троје младих) који живе на територији општине Обреновац.

Шта Омладински фонд подржава?

• пројекте вредности до 100.000 динара који се реализују на територији општине Обреновац
• за реализацију циљева конкурса Омладински фонд ће одабрати један или више програма или пројеката из следећих области: образовање, васпитање и обука младих; активизам и активно учешће младих; здравље, благостање, популациона едукација младих; безбедност младих; социјална укљученост младих; мобилност младих; информисање младих и култура и креативност младих.
• оригиналне, занимљиве и корисне пројекте које подстичу друге младе да се укључе и буду активни чланови средине у којој живе;
• пројекте које одговарају на локалне потребе и имају широк утицај на заједницу, посебно у руралним срединама;
• пројекте који се могу реализовати од 15. августа до 30. новембра 2019.;
• пројекте за које ће млади обезбедити писану подршку из заједнице, од појединаца и компанија, у услугама, роби и/или финансијским средствима. Подршка мора износити најмање 50% од укупне вредности траженог износа од Омладинског фонда. Рецимо, уколико од Омладинског фонда тражите 90.000 динара неопходно је да од појединаца или компанија обезбедите средства, робу или услуге у вредности од 45.000 динара.

Шта Омладински фондо не подржава?

• пројекте појединаца, политичких партија и јавних институција;
• пројекте и активности са примарно хуманитарном сврхом;
• пројекте који позивају на било који облик насиља и дискриминације и промовишу алкохол, дроге или нездрав начин живота;
• људски ресурси;
• трошкови закупа простора и трошкови функционисања канцеларије;
• куповина земље или зграда;
• дневнице
• појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинирамима, конференцијама, конгресима;
• појединачне стипендије за студије или курсеве;
• плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски превоз;
• куповина музичке, компијутерске и друге опреме ( рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
• куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа;
• узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
• финансирање спортских организација и набавка спортских реквизита и опреме;
• трошкови који нису у директној вези са циљевима програма или пројекта;

Расположива финансијска средства за реализацију програма или пројеката
Укупно опредељена средства за реализацију програма или пројекта су 1.060.000,00 динара.

Максимална вредност која може бити одобрена по пројекту је 100.000 динара

Kако и до када поднети предлог пројекта?
Пријављивање пројеката се врши преко онлине платформе LONAC.pro.

Заинтересоване групе младих прво се пријављују на платформу LONAC.pro где постају сениор чланови (Пријава траје око 30 минута, а детаљније објашњене како се постаје сениор члан прочитајте овде). Након тога млади могу попунити врло једноставан образац који се налази на платформи.
Предлози пројеката достављени на било који други начин или поштом неће бити узети у разматрање.
Kрајњи рок за достављање предлога пројеката је 29. јула 2019. до 16 часова.

Шта након пријаве предлога пројекта?
Након затварања конкурса чланови и чланице одбора Омладинског фонда урадиће први круг селекције. Уколико ваш пројекат прође први круг селекције бићете позвани на интервју. На интервју је потребно да дође најмање три члана вашег тима који су наведени као контакт особе у предлогу пројекта. Након интервјуа, предлози пројеката се објављују на порталу LONAC.pro и позивају се сви грађани да гласају за најбоље иницијативе.
Уколико ваш пројекат не буде прошао први круг селекције, бићете обавештени о разлозима овакве одлуке од стране одбора Омладинског фонда.

Ако будете подржани, кад почињете с пројектом?
Предвиђено је да се сви подржани пројекти реализују у периоду од 15. августа до 30. новембра 2019

Уколико имате питање у вези са овим конкурсном, молимо вас да се обратите директно Kанцеларији за младе општине Обреновац на е-маила адресу mladi.obrenovac@gmail.com (subject: Питање у вези са конкурсом) или да позовете Душка на број телефона 0641329336.