Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2019. години.

Јелена Мушкиња из Канцеларије за пољопривреду Градске општине Обреновац је објаснила да ови подстицаји обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; за вагање, усмеравање и обуздавање животиња; за производњу конзумних кокошијих јаја; за пчеларство.

– Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. осим захтева потребни су гарантни лист, отпремница и рачун за инвестицију за коју подносе захтев, као и остала пратећа документација у вези са порезима, то јест ту пољопривредници морају бити без дуговања – казала је Јелена Мушкиња.

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2019. години у периоду од 10. јула до 30. августа 2019. године преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

За остваривање права на подстицаје и за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 420.000.000 динара.

Мушкиња је подсетила да се, као и до сада, за све неопходне информације у вези овог Јавног позива као и за помоћ при попуњавању захтева, пољопривредници могу обратити службеницима Канцеларије за пољопривреду Градске општине Обреновац у згради ”Посавине” (Карађорђева бр. 6, у приземљу) сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Текст јавног позива и обрасце захтева можете преузети ОВДЕ