После пет година, поново је покренуто постројење за секундарну сепарацију отпада на депонији ”Грабача” у Великом Пољу. Постројење ће омогућити да се из отпада који се прикупи на територији општине Обреновац издвоји све оно што може да се рециклира. Директор ЈКП ”Обреновац, Славко Берић је рекао да то предузеће, у наредном периоду, планира уз секундарну, да започне и примарну сепарацију.

– Да би се задовољили капацитети овог постројења морамо да имамо примарно сепарисан отпад. Почећемо да делимо канте за сепарацију отпада свим институцијама, јавним предузећима, установама, школама а онда ћемо ширити ка грађанима – најавио је Берић.

Катарина Ћебић из предузећа је објаснила како сепарација отпада утиче на заштиту животне средине.

– Једна од активности која ће унапредити и заштити нашу околину је примарна сепарација, одвајање рециклабирног отпада на месту настанка. Реч је о сувој фракцији отпада попут стакла, пластике, лименки и картона. Пре свега је потребно да сваки грађанин покаже спремност да се одговорно односи према одлагању отпада, поред основног циља да се отпад раздваја на месту настанка овакав начин има један едукативни карактер, јер се грађанима буди свест о заштити животне средине и својим примером утичу позитивно на најмлађе – казала је Катарина Ћебић.

Иначе депонија ”Гребача” се простире на 14,5 хектара, док је под комуналним отпадом тренутно више од 8,5 хектара. Дневно се испоручи преко 200 тона отпада на њу, а овим темпом она ће бити у функцији још десетак година.

– Изаћи ћемо на тржиште и продаваћемо рециклажни отпад, тако да ће то бити додатни извор прихода за ЈКП. Што се тиче саме депоније, ове године је у плану да се уради пожарни пут, деоница пута од Ваљевског пута до саме депоније ће бити асфалтирана. Урадићемо и обнову биотрнова, сада је у функцији 6 од 10, они служе за превенцију самозапаљивања, урадићемо још један бунар. У плану је и рекултивација обода депоније која се простире дуж будућег аутопута – навео је Берић и подсетио да се до 3 тоне запремине комуналног и кабастог отпада може бесплатно изручити на депонију, док је цена за правна лица, по његовом мишљењу, минимална и износи 412 динара по тони.