• На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (”Сл. гласник РС”, бр. 88/09 и 95/10), и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. Гласник РС“ бр. 100/2011), позивамо  сва лица мушког пола, рођена 2001. године и старијих годишта, који нису уведени у војну евиденцију да се јаве у

 

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЧУКАРИЦА- КАНЦЕЛАРИЈА ОБРЕНОВАЦ

 

     Улица  Вука Карaџића бр.74                              канцеларија __39__

 

     ради увођења у војну евиденцију.

 

  • Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана, у периоду од 01.-28.02.2019. године, од 09.00 до 15.00 часова.

 

  • Регрут који се уводи у војну евиденцију, треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству- и важећом путном исправом.

 

  • Регрути који бораве у иностранству дужни су да се ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије.

 

  • Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (чл. 10 Закона о војној, радној и материјалној обавези).