На огласној табли Градске општине Обреновац објављује се захтев ЈКП Toпловод ”Обреновац” бр. 2018-5290/1 од 30.07.2018. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП Топловод ”Обреновац” за дванаестомесечно плаћање НО број XXXII-5/2018 од 27.07.2018. године, са образложењем, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (”Сл. гласник града Београда”, 88/11 и 104/16).

Одлуку НО ЈКП Топловод ”Обреновац” можете погледати овде.