Јавно предузеће за изградњу ,,Обреновац” завршило је радове на изградњи и постављању нових стубова и светиљки у насељу Ројковац у месној заједници Рвати. Радови су започети пре 45 дана и извођени су у три фазе. Нова мрежа јавне расвете постављена је дуж пешачких стаза и дечијих игралишта.  Нових 26 стубова,  допринеће и већој безбедности становника овог насеља. На стубове су постављене савремене светиљке са LED технологијом које ће допринети знатној уштеди електричне енергије. Постављањем нових светиљки комплетно насеље Ројковац покривено је расветом.