Акција постављања нових, поправке и фарбања старих клупа приводи се крају у Обреновцу. Јавно комунално предузеће ,,Обреновац” у претходном периоду уредило је градски трг и парк на ком се налази велики број клупа, која служе као места за одмор и предах. Овом акцијом обухваћено је и комплетно уређење зелених површина које се налазе у самом центру града.