Данас је у Великој сали Градске општине Обреновац председник општине Мирослав Чучковић потписао Европску Повељу о родној равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу. Повеља локалних и регионалних управа у Европи којом се обавезују да користе своја овлашћења и партнерства ради постизања веће једнакости за своје људе. Повеља је потписана у присуству начелника одељења управе ГО Обреновац.

Овај закон за јединице локалне самоуправе успоставља две врсте активности по питању родне равноправности, прва је подстицање равноправности жена и мушкараца, а друга је унапређивање равноправности полова. Одредбама овог закона је прописано да надлежни органи јединице локалне самоуправе, у процесу усвајања развојних планова и других аката, разматрају мере и активности које су у функцији равноправности полова и остваривања једнаких могућности.

Повеља локалних и регионалних управа у Европи којом се обавезују да користе своја овлашћења и партнерства ради постизања веће једнакости за своје људе.

Циљ потписивања Повеље је стварање основа за остваривање политичког, правног и практичног амбијента, подизање друштвене свести и прихватање могућности да жене, као и мушкарци, буду присутне и обављају јавне дужности на свим нивоима власти у складу са Уставном гаранцијом равноправности мушкараца и жена и дужности државних органа на свим нивоима да развијају политику једнаких могућности.

Потписивање Повеље је први корак у циљу обезбеђивања услова за успостављање равноправности полова у Градској општини Обреновац (коју је у Србији до сада потписало близу 50 градова и општина).