ОШ “Јефимија” Обреновац
Адреса: Краља Милутина 3
тел. 011/ 8754464; 011/8754 450
email osjefimijaobrenovac@gmail.com

Директор школе је Биљана Бугарски, професор разредне наставе.

Основна школа “Јефимија” основана је 25.05.2004. године одлуком Скупштине града Београда.

Основна школа “Јефимија” је четврта градска школа на подручју општине Обреновац и налази се између насеља Ројковац и Сава, ушушкана у зеленилу од градске буке и саобраћаја, што је веома битно за безбедан боравак и развој ученика. Већина ученика долази из околних градских насеља, али има ученика и из околних сеоских средина, Забрежја, Кртинске, Уроваца, Младости, Ратара, Барича, Мислођина… У школу ђаци долазе пешице, довозе их родитељи, организованим ђачким, али и градским превозом.

Настава се одвија у пространој згради која располаже са 38 учионица, при чему свака има припремну просторију. За старије разреде настава је кабинетска, и то за предмете: српски језик, математику, хемију, физику,техничко и информатичко образовање, информатику, географију, историју, биологију, музичку културу, ликовну културу, грађанско васпитање, верску наставу, енглески језик, немачки језик.  Школска зграда има фискултурну салу, салу за свечаности, кухињу, велику трпезарију и просторије за продужениборавак. Око школе су уређени спортски терени за фудбал и кошарку. У школи постоје одвојени улази за млађе и старије разреде, као и одвојена школска дворишта са уређеним зеленим површинама. Настава за млађе разреде, одвија се у опремљеним учионицама у посебном крилу зграде, а наставу изводи 19 високо образованих учитељица.

У ближој и даљој околини школе налазе се културне знаменитости и природне погодности које се могу искористити за потребе реализовања појединих облика наставе: близина три реке (Сава, Колубара, Тамнава), градски парк, излетиште Забран, отворени и затворени базени, Дом културе, градска библиотека.

У школској згради се налази и стоматолошка амбуланта.

Школа има централно грејање, које у грејној сезони траје 24 сата, те су ученици и запослени у пријатном простору за рад.

Поред  редовне наставе, ученици су у укључени у бројне секције и остале слободне активности. Такође, велики број ученика учествује на такмичењима од школског до републичког нивоа и постижу одличне резултате. Већина ученика осмих разреда сваке школске године веома успешно положи квалификациони испит за упис у средње школе и упишу жељене школе. Успех ученика који упишу неку од средњих школа на подручју општине Обреновац се прати. Подаци о успеху ових ученика показују да су међу најуспешнијим. Континуиране анализе успеха  наших ученика у основној школи, вршене током претходних школских година, показале су да се успех побољшавао на сваком следећем класификационом периоду, те су школске 2015/16. и 2016/17. године ученици ОШ „Јефимија“ имали најбоље резултате на завршном испиту на територији општине Обреновац, као и неких београдских општина.

Број ученика у школи се повећава из године у годину. У школској 2017/18. години имамо 890 ученика, распоређених у 36 одељења, 19 одељења млађих и 17 одељења старијих разреда. У школи постоји и продужени боравак, кога чине четири групе ученика од 1. до 4.разреда, са којима раде четири учитељице. Ученици у продуженом боравку имају доручак, ручак и две ужине. Сви оброци се припремају у школској кухињи што то је веома битно за ученике и родитеље, по чему се ова школа разликује од осталих на територији општине Обреновац.Такође, у школској кухињи се припрема ужина (доручак) за све заинтересоване ученике од 1. до 8. разреда. Поред израде домаћих задатака, баве се и различитим слободним активностима које подстичу њихов социјални и емоционални развој.

Основна школа „Јефимија“ је једна од ретких школа града Београда, а једина градска школа општине Обреновац, у којој се редовна настава одвија у једној смени, преподневној, која почиње у 7:30. У школи се, у поподневним часовима реализује додатна, допунска и припремна настава, слободне и спортске активности, као и рад продуженог боравка за ученике млађих разреда.

Веома смо успешни у инклузивном образовању, у раду са децом са посебним потребама, имамо одличну сарадњу са родитељима ученика, што нам је веома битно.

Ученици уче два страна језика, енглески језик од првог разреда и немачки језик, који уче од петог разреда. Изборни предмети које похађају су: грађанско васпитање, верска настава, лепо писање, од играчке до рачунара, чувари природе, народна традиција, информатика, цртање, сликање и вајање, домаћинство. Ученици у оквиру изабраног спорта имају могућност да уче и тренирају пливање, рукомет, одбојку, кошарку, бадминтон, стони тенис, што је много више од обавезе школе да понуди три спорта ученицима. Превоз од школе до базена и повратак од базена до школе организује школа. Ученицима је на располагању велики број секција којима могу задовољити своја различита интересовања.

Школа прославља Дан Светог Саве и Дан школе истог дана, односно 27. јануара.

Од школске 2007/2008. смо у пројекту “Школа без насиља”. Реализација пројекта је настављена и у наредним школским годинама.