Школа за основно образовање одраслих “Обреновац”
Милоша Обреновића 143, 11500 Обреновац
011/8723-240, 011/8727-851
soooobr@mts.rs

http://soooobrenovac.nasaskola .rs/

ШООО ” ОБРЕНОВАЦ ” обавља своју делатност од 1961. године. То је верификована образовно васпитна организација за образовање одраслих чија је делатност од посебног друштвеног интереса.

Основно образовање одраслих је саставни део јединственог система васпитања и образовања. Развија се као опште образовање дато у оквиру Закона о основном образовању и васпитању. Наставним планом и програмом који се остварује у 8 разреда, а траје 3 године и стиче се похађањем наставе или полагањем испита.

У школи се спроводи настава по моделу Функционалног основног образовања одраслих „Друга шанса). Овај вида наставе одговара потребама полазника и у складу су са концептом доживотног учења и са нагласком на животне вештине и компетенције. Оваквом наставом се код полазника развија иницијатива, самосталност у раду, негује се самодисциплина и одговорност према раду, подстиче се лични развој, развијају се комуникативне способности, изграђују се моралне и друге вредности.

Школа је током година развила одличну сарадњу са одређеним бројем школа и институција у више градова Србије, тако да се на тим пунктовима редовно одржава настава према предвиђеном плану и програму.

Испити се могу полагати по разредима. Школа је прилагодила извођење наставе потребама и могућностима полазника.

У свом дугогодишњем раду Школа је добила многа друштвена признања и награде као што су ”Златно слово” Мали и велики ”Мајски цвет”… За то време кроз Школу је прошло више хиљада полазника и преко 750 наставног кадра. Наставници се додатно припремају за васпитно образовни рад са полазницама од 15 година па навише, путем семинара, стручних сусрета и размене искуства са школама овог типа.

Полазницима Школе је свакодневно на располагању библиотека са 5005 књига/часописа, као и једанаест компјутера распоређених у библиотеци и учионицама.

Организовањем најразличитнијих ваннаставних активности спортских, рекреативних, културних, едукативних, подстиче се развој физичких и здравствених способности полазника, развија се и негује другарство и пријатељство, усвајају вредности заједничког живота и толеранције и наглашава се индивидуална одговорност.

Школа за основно образовање одраслих ”Обреновац” ће и у свом будућем раду развијати и неговати основне друштвене, васпитне и образовне вредности базиране на променама и кретањима у друштву.