ОШ “Јован Јовановић Змај”
Адреса: Цара Лазара број 2
тел. 8723-640
е-маил: jjzmajobrenovac@gmail. com
веб сајт: https://sites.google. com/site/osjjzmajobrenovacedu/ home

Директор школе је Вера Ђорђевић, дипломирани професор француског језика и књижевности

ОШ “Јован Јовановић Змај” почела је са радом 1959. године.

До 1959. године у Обреновцу је постојала само једна основна школа. Године 1959.  је почела са радом Основна школа “Јован Јовановић Змај” са 1150 ученика у 31 одељењу у којима је радило 38 наставника, директор, секретар и 5 помоћних службеника.
Народни одбор општине Обреновац је 21. септембра 1960.  донео је одлуку да се нова школа назове: Основна школа ”Јован Јовановић Змај” у Обреновцу. Дан школе је 24.новембар.

Данас се настава одвија у два објекта. Један је на месту старог, а други издвојени објекат је у приградском насељу Звечка. Сва одељења (од 1. до 8.) иду у две смене, смењују се седмично. Савремену наставу омогућавају, поред функционалних учионица и савремено опремљени кабинети. У школи је организован  продужени боравак и целодневна настава.  Тим запослених чини 32 учитеља, 62 наставника, библиотекар, педагог,  психолог и логопед.  Наставу похађа 1545  ученика распоређених у 61 одељење. Школа успешно сарађује са многобројним институцијама у држави и одржава пријатељску сарадњу са основном школом из швајцарског града Арау.