ОШ “Љубомир Аћимовић”
Адреса: Краља Милутина бр. 5
тел.:011/8725-449, 065/8725-447
маил: osljubomiracimovic@mts. rs

Директор школе је Мирјана Ракић.

Основна школа “Љубомир Аћимовић” бави се образовањем и васпитањем деце са сметњама у развоју. Школа је основана 21.09.1999. године,  почела са радом 01.02.2000. године. Настава се одвија у згради редовне ОШ “Јефимија”, на адреси Краља Милутина бр. 3 и представља јединствену и специфичну васпитно образовну установу овакве врсте јер је просторно и физички интегрисана у оквиру редовне основне школе.

Школа је настала интеграцијом специјалних одељења која су била при редовним основним школама на територији општине Обреновац. Настављена је традиција о бризи и пружању помоћи, васпитању и образовању деце са интелектуалним тешкоћама, која је и раније постојала у општини Обреновац. Школа је организовала рад у матичној школи и издвојеним одељењима. У матичној школи настава се спроводи у две смене. Издвојена одељења су у Баричу, Стублинама и Дражевцу. У школској 2017/18.  школу похађа 74 ученика.

У школи васпитно образовни рад обавља високо стручно образовни кадар (наставници и стручни сарадници). Школа прославља и обележава Школску славу Свети Сава.