ОШ „ Дражевац“
Адреса: ул.Дражевачка бр.146 (11506 Дражевац)
Тел:011/87-80-114
Маил:drazevac@ptt.rs
Сајт школе:www. osdrazevac.edu.rs

Директор школе: Слободанка Смиљковић-дипломирани биолог

-Основна школа „ Дражевац“ је основана 26.12.1957.године спајањем постојећих школа у Дражевцу и школа у Баљевцу и Конатицама. Касније су ОШ „ Дражевац“ припојене и школе у Пољанама и Јасенку.

Данас Ош „ Дражевац“ чини 5 школских објеката,а то су:Осморазредна матична школа у Дражевцу(која је пространа и савремено опремљена) и 4 издвојена одељења у Баљевцу ,Конатицама, Јасенку и Пољанама.

– Школу похађа 254 ученика, распоређених у 19 одељењa, а о њима бринe 47 запослених радника.

Настава се одвија у једној смени од 8.00-14-00 часова.

После завршетка редовне наставе у школи се одвијају разне ваннаставне активности (допунска,додатна настава,секције итд.) којe ученици похађају сходно њиховим интересовањима.

-У школи се од првог разреда учи Енглески језик, а од 5.разреда и Француски језик.

– Матична школа у Дражевцу је пространа савремена осморазредна школа у којој се налазе 4 простране и светле учионице ( за ученике млађих разреда), 8 учионица претворeних у кабинете ( за извођење наставе у старијим разредима), фискултурна сала, библиотека, зборница, санитарни блок, кухињски блок, зборница, канцеларије администрације и пространи вишенаменски хол. У једном делу хола се налази и бина на којој се одржавају разне кутурне манифестације као што су:Зелена јабука (16.10.), Школска слава Свети Димитрије и Дан просветних радника (08.11.), Школска слава- Свети Сава (27.01.),Васкршњи вашар, Дан школе (15.05.) итд.

-У издвојеним одељењима наставу похађају ученици од 1-4 разреда у одељењима која су углавном комбинована. У Пољанама је 2016.године изграђена нова школа , док се у осталим издвојеним одељењима настава одвија у старијим и мање опремљеним школама.