ОШ “Никола Тесла” Скела
Мила Манића Албанте бр.5
тел: 011/8770-050 и 8772-520
www.osnteslaskela.edu.rs

Дан школе је 10. октобар.
Настава се од 1880.године одвијала у кући коју је општина закупила од Марка Камењасевића. Прва школа је саграђена 1804. и иста спаљена 14. августа 1941.год.
1944.године је поново саграђена, а постојећа школа у којој се данас одвија настава постоји од 1962.године.

Директор школе је Гордана Петровић.