У оквиру пројекта “Подршка  Агро кластеру Обреновац” који имплементира Регионални центар за развој МСП и предузетништва „Београд“ преко  свог „Предузетничког центра Обреновац“, а финансира Градска општина Обреновац, постављен  је сајт „Агро кластер Обреновац“ www.agroklaster.rs .
На сајту је представљен Кластер и сви његови чланови појединачно. На сајт ће се редовно стављати и све информације од значаја за пословање чланова Кластера.
 
Сви чланови Кластера имају могућност да посредством  сајта  понуде своје производе и услуге потенцијалним пословним партнерима или искажу интересовање за одређеним видовима сарадње.