Председник градске општине Обреновац, дана 26. маја 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду са седнице одржане 26.маја 2023. године, упућује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ШВЕДСКОЈ У 2023. ГОДИНИ

 

  1. Јавни позив за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Шведској у 2023. години расписан је и званично објављен дана 18. маја 2023. године.
  2. Због заинтересованости пољопривредника, продужава се рок за подношење пријава по наведеном Јавном позиву за пет дана у односу на рок који је утврђен у предметном Јавном позиву, односно до 31. маја 2023. године.
  3. Ово обавештење објавити на огласној табли Управе градске општине Обреновац и на званичном сајту градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/  62 од 26. маја 2023. године

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић