Председник градске општине Обреновац, дана 15. децембра 2022. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 7. Одлуке о установљавању награда и других јавних признања градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 64/12 и 3/13), на предлог Комисије за културу и за  доделу награда и јавних признања градске општине Обреновац од 09.12.2022. године, а по прибављеном мишљењу Већа градске општине са седнице одржане 15.12.2022. године, донео је

 

О Д Л У К У

О  ДОДЕЛИ НАГРАДA И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

  1. Награда заслужни грађанин градске општине Обреновац за 2022. годину

додељује се

– Мирославу Чучковићу, због дугогодишњег рада, несебичног залагања и трајног доприноса развоју градске општине Обреновац.

  1. Специјално признање градске општине Обреновац за 2022. годину

додељује се

-Миладину Тошићу из Обреновца, за допринос развоју културе и културног стваралаштва на територији градске општине Обреновац и

-Маји Станковић из Обреновца, репрезентативки Републике Србије за постигнут изузетан успех у области спорта освајањем другог места на Светском такмичењу у боди билдингу и фитнесу у Јужној Кореји.

  1. Награда за херојско дело градске општине Обреновац за 2022. годину

додељује се

– Марку Драгићевићу из Звечке, за спасавање живота једногодишњег детета пружањем прве помоћи;

– награда ”Полицајац године” –Дејану Калинчевићу,  саобраћајном полицајцу у Полицијској станици Обреновац, за висок степен  професионализма, координације и организације, што је довело до врло добрих резултата рада целокупног саобраћајног сектора и личних резултата рада, као и подизања свеукупног стања безбедности на подручју градске општине Обреновац на виши ниво;

– награда ”Ватрогасац године”, постхумно – Милану Арсеновићу, вођи ватрогасно – спасилачке групе у Ватрогасно спасилачкој јединици Обреновац претходних 20 година, за изузетне резултате остварене у области противпожарне заштите у 2022. години. Милан је изненада преминуо дана 03.10.2022. године. У свом раду показивао је пожртвованост, колегијалност и храброст, спасавајући људске животе и имовину грађана Обреновца, приликом гашења пожара и ангажовања на техничким интервенцијама у саобраћају. Био је припадник регионалног тима за спасавање и рад на води, формираног од стране ватрогасно спасилачке бригаде Београд, са којим је у више наврата интервенисао на територији Републике Србије. Иза себе је оставио супругу и троје деце.

 

4. Добитницима награда ће бити уручене повеље или захвалнице на свечаности поводом обележавања Дана градске општине Обреновац дана 20.12.2022. године.

 

5. Награђеним лицима из тачке 3. припада и право на новчану награду чију висину ће утврдити Веће градске општине Обреновац.

 

6. Ову Одлуку објавити на сајту градске општине Обреновац.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01  бр 020-4/  114 од 15. децембра 2022. године

 

 

       ПРЕДСЕДНИК       

  Милош Станојевић