Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/81 од 20.05.2022. године и VII-02 бр.020-3/101 од 1.07.2022, а на основу члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и  станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности  VII-02 бр.020-3/62 од 14.04.2022. године и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији ГО Обреновац које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности    VII-02 бр. 020-3/85 од 03.6.2022. године, доноси

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  

 

I

            Привредни субјекти који су изабрани на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији ГО Обреновац које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде за подстицање и унапређење енергетске ефикасности    VII-02 бр. 020-3/85 од 03.6.2022. године и у складу са условима Јавног позива су:

 

Мера 1: Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и станове. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

 

 1. HRAM 032 PVC TRADE DOO, PRELJINA, са седиштем у Чачку – Прељина, улица Ибарски пут бб, пријава од 17.06.2022. године, број бодова 100.
 2. Privredno društvo za proizvodnju promet i usluge EUROBAR INTERNATIONAL DOO Obrenovac – Veliko Polje, са седиштем у Обреновцу – Велико Поље, улица Стевана Боднарова бр. 6, пријава од 20.06.2022. године, број бодова 87,61.
 3. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE I & B CAPITAL DOO NOVA PAZOVA, са седиштем у Старој Пазови – Нова Пазова, улица Индустријска 6, пријава од 20.06.2022. године, број бодова 87,02.
 4. CORPORE BONAFIDES CO d.o.o. LAZAREVAC, са седиштем у Лазаревцу, улица Колубарски трг бр. 65, пријава од 22.06.2022. године, број бодова 79,60.
 5. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM VUJIĆ-INVEST DOO VALJEVO, ALEKSE DUNDIĆA 61/1, са седиштем у Ваљеву, улица Алексе Дундића бр. 61/1, пријава од 20.06.2022. године, број бодова 73,95.
 6. ŽELJKO PEJOVIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KUM-KOMERC, STEPOJEVAC, са седиштем у Лазаревцу – Степојевац, улица 7. октобра бр. 229, пријава од 21.06.2022. године, број бодова 48,27.
 7. DRAGAN STEVANOVIĆ PR RADNJA ZA UGRADNJU STOLARIJE INBUS BG SMEDEREVSKA PALANKA, са седиштем у Смедеревској Паланци, улица Веселина Маричића бр. 3, пријава од 17.06.2022. године, број бодова 47,02.

              Мера 2: постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова,  подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим кровног покривача и таваница за породичне куће.

 

 1. CORPORE BONAFIDES CO d.o.o. LAZAREVAC, са седиштем у Лазаревцу, улица Колубарски трг бр. 65, пријава од 22.06.2022. године, број бодова 100.

 

            Мера 3:постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача и таваница за породичне куће (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова,  подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим кровног покривача и таваница за породичне куће ).

 

 1. CORPORE BONAFIDES CO d.o.o. LAZAREVAC, са седиштем у Лазаревцу, улица Колубарски трг бр. 65, пријава од 22.06.2022. године, број бодова 100.

 

             Мера 4: набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

 

 1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT GASTEC VRŠAC, са седиштем у Вршцу, улица Ђуре Цвејића бр. 2, пријава од 17.06.2022. године, број бодова 100.

 

              Мера 5: замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим).

 

 1. TERMOKONVOJ PLUS DOO, BEOGRAD (ZEMUN), са седиштем у Београду – Земун, улица Епископа Николаја бр. 1, пријава од 20.06.2022. године, број бодова 100.

2.CORPORE BONAFIDES CO d.o.o. LAZAREVAC, са седиштем у Лазаревцу, улица Колубарски трг бр. 65, пријава од 22.06.2022. године, број бодова 71,02.

             Мера 6: набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

 

 1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT GASTEC VRŠAC, са седиштем у Вршцу, улица Ђуре Цвејића бр. 2, пријава од 17.06.2022. године, број бодова 100.

 

Мера 7: набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће исталације грејног система за породичне куће

 1. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT GASTEC VRŠAC, са седиштем у Вршцу, улица Ђуре Цвејића бр. 2, пријава од 17.06.2022. године, број бодова 100.

 

 

II

            Привредни субјект чија је пријава одбачена од стране Комисије као неуредна/непотпуна, јер није у складу са Јавним позивом је:

 

 1. NEMANJA MILANOVIĆ PR, ZANATSKA RADNJA STIL STOLARIJA MLADENOVAC (VAROŠ), са седиштем у Младеновцу, улица Краља Петра Првог бр. 72, пријава од 13.06.2022. године.

 

III

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

 

На Прелиминарну листу директних корисника учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Управе Градске општине Обреновац и званичној интернет страници Градске општине Обреновац.

 

 

У Обреновцу,

15.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ненад Инђић с.р.