На седмој седници Скупштине општине Обреновац одржаној у петак, 15. јула изабран је нови председник Градске општине Обреновац. Од данас дужност председника општине Обреновац обављаће Милош Станојевић.

Председник Скупштине општине Обреновац Милорад Јанковић на одржаној седници Скупштине, за кандидата за председника општине Обреновац из редова одборника, предложио је Милоша Станојевића. Такође, кандидат за председника општине Обреновац Милош Станојевић, овом приликом предложио је кандидате за 9 чланова општинског Већа.

Након спроведеног поступка гласања за избор председника градске општине Обреновац и чланове Већа општине Обреновац, резултати гласања показали су да је предложени кандидат за председника градске општине Обреновац Милош Станојевић добио потребну већину гласова одборника од укупног броја одборника који су гласали на седници. Такође, предложена листа кандидата за 9 чланова Већа градске општине Обреновац, гласањем одборника добила је потребну већину гласова.

На функцију председника градске општине Обреновац на период од 4 године, односно до истека мандата Скупштине градске општине Обреновац ступио је Милош Станојевић.

Изабрани чланови Већа општине Обреновац на период од 4 године, односно до истека мандата Скупштине градске општине Обреновац су Предраг Јовановић, Олга Миросављевић, Зоран Ћорломановић, Милош Станковић, Иван Стојић, Милорад Бођан, Новица Филиповац, Алекса Ивошевић, Драган Младеновић.