У току су активности на сузбијању амброзије. Ову акцију спроводи Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине у сарадњи са Секретаријатом за здравство.

Секретаријат за здравство спроводи мониторинг распрострањености амброзије на територији градске општине Обреновац и у складу са добијеним резултатима планира се уклањање овог инвазивног корова.

– Од прошле године, ми добијамо тачне локалитете које је утврдио Секретаријат за здравство, па на основу тих података, а у складу са средствима којима располажемо, спорводимо активности на сузбијању амброзије – навео је директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине Светозар Андрић и додао да је план, да се ове године покоси око 20 хектара површина покривених амброзијом.

Акција је почела на излетишту ”Перило”, где је амброзија највише распрострањена.

– Наставићемо са кошењем амброзије, пре цветања, будући да у тренутку када почне цветање, није могуће у потпуности искоренити овај коров – рекао је Андрић.