Председник градске општине Обреновац, дана 28. децембра 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 7. Одлуке о установљавању награда и других јавних признања градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 64/12 и 3/13), на предлог Комисије за културу и за  доделу награда и јавних признања градске општине Обреновац од 25.12.2020. године, а по прибављеном мишљењу Већа градске општине са седнице одржане 28.12.2020. године, донео је

 

О Д Л У К У

О  ДОДЕЛИ НАГРАДA

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 1. Додељују се награде за херојско дело градске општине Обреновац за 2020. годину, следећим лицима:

 

 • Катарини Илић, службенику Одељења унутрашњих послова Обреновац,
 • Милeту Бурсаћ, службенику Одељења унутрашњих послова Обреновац,
 • Жељку Лукићу, службенику Одељења унутрашњих послова Обреновац,
 • др Весни Радојчић, лекару Хитне службе Дома здравља Обреновац,
 • др Владимиру Грчић, лекару Хитне службе Дома здравља Обреновац,
 • Душану Марјановићу, возачу Хитне службе Дома здравља Обреновац,
 • Маријани Лазаревић, медицинској сестри Хитне службе Дома здравља Обреновац и
 • Наташи Радосављевић, медицинској сестри Хитне службе Дома здравља Обреновац.

 

Наведена лица су у заједничкој акцији спасилa тек рођену бебу, пруживши беби прву-неодложну поноћ, превезли су новорођенче до надлежне здравствене установе у Београду и на тај начин омогућили да се настави један тек започети живот и показали да у оваквим ситуацијама службе које нас обезбеђују, штите и чувају здравље и животе грађана немају страха и боре се за сваког грађанина наше општине.

 

 1. Награђеним лицима припада и право на новчану награду чију висину ће утврдити Веће градске општине Обреновац.

 

 1. Ову Одлуку објавити на сајту градске општине Обреновац.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01  бр 020-4/ 90 од 28. децембра 2020. године

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

                                                                                        Мирослав Чучковић