Штаб за ванредне ситуације на теритоији ГО Обреновац, на 20. телефонској седници, одржаној дана 7.09.2020. године, на тему спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19, донео је

 

 ЗАКЉУЧАК

Усваја се једногласна одлука свих чланова Штаба за ванредне ситуације на територији ГО Обреновац, која је донете на основу прибављеног мишљења Стручног оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи на територији ГО Обреновац, којом је одлучено да се не одржи традиционални Обреновачки вашар дана 27.09.2020. године, на дан верског празника ”Воздизање Часног Крста”, у народу познат као ”Крстовдан”, а у циљу обезбеђења предуслова за спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса COVID-19.

             Образложење

 

Штаб за ванредне ситуације на територији ГО Обреновац, је на својој седници одржаној телефонским путем, дана 07.09.2020. године,  разматрао проблем  спречавања, сузбијања и гашења епидемије вируса COVID-19. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију у вези са COVID -19 и мере Владе РС које су још на снази, као и заштиту становништва од заразне болести, Штаб је прибавио мишљење Стручно оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи на територији ГО Обреновац, те уважавајући мишљење истог одлучио као у изреци а у циљу обезбеђења предуслова и предузимања одговарајућих епидемиолошких мера, имајући у виду да је у питању манифестација са великим бројем присутних како излагача тако и посетилаца који долазе из других градова и крајева, који са собом носе ризик разношења инфекције а самим тим и поремећаја релативно мирне епидемиолошке ситуације у нашем граду и могућег ескалирања исте како на локалном тако и на ширем нивоу.

Штаб за ванредне ситуације на територији ГО Обреновац

V-01 БР.820-65/20 од 07.09.2020. ГОДИНЕ

 

Командант Штаба

Мирослав Чучковић