У Градској општини Обреновац у одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове ове календарске године ради се на реализацији различитих идејних пројеката. У току је израда разноврсних планова и обезбеђивање грађевинских дозвола за извођење грађевинских радова након којих би услови свакодневног живота грађана општине Обреновац постали бољи.

Венса Ђоковић, начелница одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове најавила је израду нових планова који су од велике важности за општину Обреновац.

– У процесу рада је велики број предмета који подразумевају добијање локацијске и употребне дозволе, што су наши редовни послови, али исто тако по налогу председника општине радимо на стратешким стварима, овамо се пре свега мисли на планску документацију која постоји, али коју је потребно изменити,такође ради се на изради нових планова који су важни за наш град. Све ово радимо са Комисијом за планове – истакла је Ђоковић и додала да су планови за које је сада надлежна општина Обреновац, раније били у надлежности Града Београда.

Ђоковић је издвојила неколико важних тема на којима ће се радити, што ће у наредном периоду допринети квалитетнијем животу грађана.

– Једна од важних тема, јесте повезивање општине Обреновац железницом са Београдом. Тренутно се ради на идејном решењу трасе будуће пруге, а како сада ствари стоје траса би могла бити већ постојећа, односно траса некадашњег воза Ћире. Такође, ради се на плану који би омогућио изградњу новог моста на Колубари – рекла је Ђоковић и додала да је у фази израде идејно решење које би тај мост поставило на одговарајућу локацију.

Она је истакла да се ради и на изменама планског документа Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца.

– На првој наредној Скупштини биће дата на усвајање одлука о приступању измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне –  навела је Ђоковић.

Она је овом приликом позвала грађане које имају неке идеје, иницијативе за уређење простора централне зоне општине Обреновац, да предлоге доставе одељењу за урбанизам.

Ђоковић је истакла израду урбанистичких пројеката који ће омогућити адекватну заштиту општине Обреновац од поплава, као важну тему којом се ово одељење бави.

Хотел у Обреновцу, након поплава 2014. године није обновљен, па су надлежни донели одлуку да у наредном периоду раде на његовој реконструкцији.

Ђоковић је истакла да су у протеклом периоду издате грађевинске дозволе за изградњу два тржна центра, један ће бити на локацији код Старе бање,  други нешто мањи по обиму биће смештен између насеља Ројковац и Сава насеља.

Она је истакла да се планира почетак градње нове пијаце за коју је издата грађевинска дозвола.