Председник градске општине Обреновац, дана 27. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 18.05.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 33 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – пета фаза, донео је

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години

(пета фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2020. годину, по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

 

 1. САЛОН ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ ,,AFRODITA“, власнице Тање Велимировић, у износу од 60.000,00 динара
 2. КОНСУЛТАНТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ,,RESLOVE STUDIO“, власника Јована Белића, у износу од 56.200,00 динара
 3. КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА,,КОЛАРЕВИЋ“, власнице Зорице Коларевић, у износу од 60.000,00 динара
 4. ,,ATASTAS MEDIA DOO“, власника Ивана Владимирова, у износу од 60.000,00 динара
 5. ,,ГЕОДАТА ПГЈ ДОО“, власника Ђорђа Јанковића, у износу од 60.000,00 динара
 6. АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА ,,МАРКО СТАМЕНИЋ“, власника Марка Стаменића, у износу од 59.980,00 динара
 7. СТУР ,,ЗМАЈЕВАЦ“, власника Ивана Цвијовића, у износу од 60.000,00 динара
 8. АУТОМЕХАНИЧАРСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА ,,МОЈСИЛОВИЋ“, власника Милана Мојсиловића, у износу од 60.000,00 динара
 9. ИЗВОЂАЧКА УМЕТНОСТ ,,SL EVENT“, власника Срећка Лазића, у износу од 59.991,60 динара
 10. РАДЊА ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НЕГУ ВОЗИЛА ,,SERVICE CENTER ĆORIĆ“, власнице Славојке Ћорић, у износу од 60.000,00 динара
 11. АУТО СЕРВИС ,,ДРАГАН С 2019“, власника Драгана Стефановића, у износу од 59.640,00 динара
 12. ЗАНАТСКО КОЗМЕТИЧКА РАДЊА ЗА НЕГУ ЛИЦА И ТЕЛА ,,BRANKICA BEAUTY“, власнице Иване Божић, у износу од 60.000,00 динара
 13. КОЗМЕТИЧКО ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,LADY M.S.“, власнице Милене Станојловић, у износу од 59.975,00 динара
 14. ЛИМАРСКА РАДЊА И ОСТАЛИ ЗАВРШНИ РАДОВИ ,,МИ-БАР ПЛУС“, власника Митра Баровића, у износу од 60.000,00 динара
 15. СЗ СТОЛАРСКА РАДЊА ,,КУМРИЋ“, власника Будимира Стевановића, у износу од 60.000,00 динара
 16. 16. ,,M&M MONETA“, власнице Сање Баровић, у износу од 60.000,00 динара
 17. SZPR,,AKROPOLIS“, власника Владана Сретеновића, у износу од 60.000,00 динара
 18. ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,MRČKA“, власнице Иване Аћимовић, у износу од 60.000,00 динара
 19. САЛОН ЛЕПОТЕ ,,FASHION CLINIQUE PLUS“, власнице Зорице Спасић, у износу од 60.000,00 динара
 20. ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ,,THE SWEETEST HOME MARINA“, власницеа Марине Чучуковић, у износу од 59.999,45 динара
 21. СЕРВИС РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ТРГОВИНА ,,KASA MAJSTOR 83“, власника Марка Зарића, у износу од 60.000,00 динара
 22. ,,WAZORALLY DOO“, власника Радише Бошковића, у износу од 60.000,00 динара
 23. STZR,,POGREBNO-KERBER“, власника Зорана Ћорића, у износу од 60.000,00 динара
 24. ,,PIVARA TRON DOO“, власника Немање Стефановића, у износу од 60.000,00 динара
 25. СЗР,,ДЕЈАН М“, власника Дејана Мишковића, у износу од 59.976,00 динара
 26. АУТО МЕХАНИЧАРСКА РАДИОНИЦА ,,АУТОМЕХАНИКА ТУРОПОЉАЦ“, власника Ненада Туропољца, у износу од 59.400,00 динара
 27. СТУДИО ЗА ПОДУЧАВАЊЕ ,,MY SCHOOL“, власнице Мирјане Тешић, у износу од 60.000,00 динара
 28. ,,ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ“, власника Петра Шурбатовића, у износу од 60.000,00 динара
 29. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА ,,МИГАЛ“, власника Мирослава Павловића, у износу од 57.600,00 динара
 30. СУР,,НОВО ПРОЛЕЋЕ“, власника Милуна Милисављевића, у износу од 60.000,00 динара
 31. ,,BEAUTY QUEEN MB“, власнице Мирјане Ивошевић, у износу од 60.000,00 динара
 32. ,,GLOBAL PHARMA DOO“, власнице Бранке Ристовић, у износу од 60.000,00 динара
 33. FS ,,LINETTI“, власнице Славице Матовић, у износу од 60.000,00 динара

 

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 18.05.2020. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V            Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 31 од 27. маја 2020. године

 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                          ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                          Мирослав Чучковић