Председник градске општине Обреновац, дана 25. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 15.05.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 38 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – четврта фаза, донео је

 

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години

(четврта фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2020. годину, по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

 

 1. ФИЛМСКА И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА ,,NESTOR PRO“, власника Бориса Несторовића, у износу од 59.999,00 динара
 2. 2. ,,IPP DOO“, власнице Јелене Давковски, у износу од 60.000,00 динара
 3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА,,АПОЛОН ТИМ“, власника Здравка Ђорђевића, у износу од 60.000,00 динара
 4. ПЕРИОНИЦА ВЕША И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ,,ФЛЕКИЦА“, власнице Сузане Траиловић, у износу од 60.000,00 динара
 5. АУТОПРЕВОЗНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ,,РОНЧЕВИЋ“, власника Драгише Рончевића, у износу од 60.000,00 динара
 6. ,,NAAM ČUČUKOVIĆ“, власника Николе Чучуковића, у износу од 59.899,99 динара
 7. ЗАНАТСКА РАДЊА ,,GORICA DESIGN”, власнице Горице Пејаковић, у износу од 60.000,00 динара
 8. PPUTR ,,SAŠA“, власника Саше Анђелкоски, у износу од 60.000,00 динара
 9. РАДЊА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ,,CAPAROS“, власнице Миње Анђелкоски, у износу од 60.000,00 динара
 10. СЛБР ,,ОСТОЈА ИВАНОВИЋ“, власника Остоје Ивановића, у износу од 59.376,24 динара
 11. БРАВАРСКА РАДЊА ,,INOX-IVANOVIĆ”, власника Ненада Ивановића, у износу од 60.000,00 динара
 12. FRIZERSKI SALON ,,MY NEW STYLE“, власнице Јелене Пауновић, у износу од 59.842,45 динара
 13. ,,STUDIO SALE CONSALTING“, власника Александра Павловића, у износу од 59.899,99 динара
 14. SZTR ,,VALOPTIC“, власнице Валентине Перенчевић, у износу од 59.999,00 динара
 15. ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,ИВОНА-МАРА“, власнице Маре Ђерић, у износу од 60.000,00 динара
 16. ОПШТА ОРДИНАЦИЈА ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ, власнице Мирјане Маринковић, у износу од 60.000,00 динара
 17. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ,,HAUS TIM“, власника Радослава Ђурђевића, у износу од 58.900,00 динара
 18. СЗ ЛИМАРСКА РАДЊА ,,ЛИМАР“, власника Дејана Бељинца, у износу од 60.000,00 динара
 19. ЗАНАТСКА РАДЊА ,,LAZAR LMM“, власника Милоша Миливојевића, у износу од 60.000,00 динара
 20. РАДЊА ЗА ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ,,ХЕМИЈСКО“, власнице Данијеле Павловић, у износу од 59.999,00 динара
 21. FRIZERSKI SALON ,,MR&MRS BROWN“, власника Александра Стевановића, у износу од 60.000,00 динара
 22. ,,RUSTIK ETNO“, власника Милана Максимовића, у износу од 59.988,70 динара
 23. ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,КО ВАС ШИША“, власнице Оливере Лазаревић, у износу од 60.000,00 динара
 24. КРОЈАЧКА РАДЊА ,,JASS MD“, власнице Јасмине Драгићевић, у износу од 57.800,00 динара
 25. UGOSTITELJSKA RADNJA ,,NARGILA CAFFE PINK PANTER“, власника Стефана Николића, у износу од 59.990,00 динара
 26. ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,BELLA DONNA“, власнице Слађане Ђорђевић, у износу од 59.580,16 динара
 27. ,,ELITE HOLIDAY DOO 2005“, власнице Милице Веизовић, у износу од 59.160,00 динара
 28. АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ,,ФИН“, власнице Зорице Теофиловић, у износу од 60.000,00 динара
 29. СЗСТР ,,БОЈОВИЋ“, власника Бојана Бојовића, у износу од 59.961,60 динара
 30. СЗТР,,МЕСАРА ЂЕРИЋ“, власника Горана Ђерића, у износу од 57.000,00 динара
 31. АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ,,ФЕНИКС“, власнице Миломирке Чучуковић, у износу од 59.520,00 динара
 32. ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,ЗВРК 2020“, власнице Иване Петрић, у износу од 59.645,00 динара
 33. AGENCIJA ZA KONSALTING ,,NAS CONSULTING“, власника Ненада Саџаковића, у износу од 60.000,00 динара
 34. НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛА ,,BELPEDRA”, власнице Драгане Пешић, у износу од 60.000,00 динара
 35. КРОЈАЧКА РАДЊА СА ПРОМЕТОМ НА МАЛО ,,САВРЕМЕНА ПРАКТИЧНА ЖЕНА“, власнице Верице Милетић, у износу од 60.000,00 динара
 36. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА ЖЕНСКИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН ,,BEAUTY“, власника Славомира Ковића, у износу од 59.960,00 динара
 37. РАДИОНИЦА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ И ТРГОВИНУ ,,SRBA-REMONT“, власника Србе Јовановића, у износу од 59.400,00 динара
 38. SUZR,,CAFFE 10“, власника Дејана Кузмановића , у износу од 57.397,00 динара

 

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 15.05.2020. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V            Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 30 од 25. маја 2020. године

 

 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                          ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                          Мирослав Чучковић