Утврђена је ранг листа студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије ГО Обреновац у 2009. години.
Рок за жалбу је 04.06.2009.године до 15,00 часова. Жалбе се примају директно на писарници ГО Обреновац. Контакт особа – Велинка Матић, тел. 011/87-26-401.

Ред. број

Име и презиме

Година студија

Број бодова

Укупно бодова

напомена

1.

Лукић Драгана

V-4

9,55*2=19,10

23,10

ФАСПЕР

2.

Марјановић Марина

V-4

9,51*2=19,02

23,02

Стоматолошки

3.

Вукотић Зорана

IV-3

9,96*2=19,92

22,92

Примењена умет.

4.

Николић Милена

М-3

9,84*2=19,68

22,68

Правни

5

Живковић Весна

V-4

9,33*2=18,66

22,66

Фармацеутски

6.

Савић Стефан

А-4

9,33*2=18,66

22,66

Медицински

7.

Волаш Милица

VI-4

9,20*2=18,40

22,40

Медицински

8.

Шормаз Милица

А-4

9,15*2=18,30

22,30

Саобраћајни

9.

Ристић Ивана

V-4

9,12*2=18,24

22,24

Саобраћајни

10.

Шишић Жељко

А-4

9,10*2=18,20

22,20

Академ. уметности

11.

Михајловска Снежана

М-4

9,09*2=18,18

22,18

Архитектонски

12.

Шнајдер Никола

А-4

9,07*2=18,14

22,14

Уметнички

13.

Фекоња Божидар

М-3

9,55*2=19,10

22,10

Економски

14.

Цветковић Биљана

М-4

9,03*2=18,06

22,06

Пр. математички

15.

Трифуновић Лидија

А-4

8,85*2=17,70

21,70

ФОН

16.

Зелић Дарко

IV-3

9,30*2=18,60

21,60

Економски

17.

Ковачевић Невена

III-2

9,81*2=19,58

21,58

Муз. Уметност

18.

Томић Раде

IV-3

9,28*2=18,56

21,56

ФОН

19.

Адамовић Ивана

М-3

9,26*2=18,52

21,52

Правни

20.

Богићевић Јована

III-2

9,74*2=19,48

21,48

Фак. за дизајн

21.

Златановић Ана

IV-3

9,23*2=18,46

21,46

Фак. безбедности

22.

Живковић Јелена

IV-3

9,20*2=18,40

21,40

Филозофски

23.

Волаш Бојана

III-2

9,70*2=19,40

21,40

Лик. уметност

24.

Стојановић Милица

А-4

8,66*2=17,32

21,32

Филозофски

25.

Исмаиловић Барбара

III-2

9,65*2=19,30

21,30

Филолошко умет.

26.

Добривојевић Марија

VI-4

8,65*2=17,30

21,30

Медицински

27.

Петрашковић Милош

А-4

8,60*2=17,20

21,20

Правни

28.

Максимовић Нина

IV-3

9,07*2=18,14

21,14

Политичке науке

29.

Филиповић Димитрије

III-2

9,57*2=19,14

21,14

Електротехнички

30.

Божилов Милош

М-4

8,55*2=17,10

21,10

ФОН

31.

Милићевић Зорана

V-4

8,50*2=17,00

21,00

Медицински

32.

Џепина Милош

IV-3

9,00*2=18,00

21,00

Електротехнички

33.

Поповић Јагода

III-2

9,50*2=19,00

21,00

Медицински

34.

Миленковић Марко

А-4

8,48*2=16,96

20,96

ФОН

35.

Божић Никола

IV-3

8,96*2=17,92

20,92

Политичке науке

36.

Стублинчевић Милица

III-2

9,41*2=18,82

20,82

Економски

37.

Иванковић Јелена

IV-3

8,90*2=17,80

20,80

Ветеринарски

38.

Савески Елена

А-4

8,40*2=16,80

20,80

Филолошки

39.

Ерцеговчевић Нена

А-4

8,37*2=16,74

20,74

Филозофски

40.

Чичић Стеван

VI-4

8,37*2=16,74

20,74

Медицински

41.

Паић Јелена

IV-3

8,86*2=17,72

20,72

Филозофски

42.

Калајџић Иван

М-3

8,86*2=17,72

20,72

Машински

43.

Петровић Ана

IV-3

8,83*2=17,66

20,66

Филолошки

44.

Гвозденовић Јована

А-4

8,30*2=16,60

20,60

Саобраћајни

45.

Живојиновић Ивана

II-1

9,77*2=19,54

20,54

Географски

46.

Станишић Љубодраг

IV-3

8,76*2=17,52

20,52

Ветеринарски

47.

Јовановић Милица

II-1

9,75*2=19,50

20,50

Сингидунум

48.

Стевановић Сања

II-1

9,73*2=19,46

20,46

Географски

49.

Ристовски Маријана

IV-3

8,72*2=17,44

20,44

Географски

50.

Савески Маја

А-4

8,21*2=16,42

20,42

Економски

51.

Јадранин Наташа

IV-3

8,67*2=17,34

20,34

Фармацеутски

52.

Бељинац Милица

III-2

9,06*2=18,12

20,12

Економски

53.

Радовановић Ивана

III-2

9,00*2=18,00

20,00

Примењена умет.

54.

Павловић Ана

III-2

9,00*2=18,00

20,00

Култура и медији

55

Јуришић Маријана

IV-3

8,44*2=16,88

19,88

Спорт и физ. вас.