У Београду, 28. маја 2009. године, у Великој сали Општине Палилула одржан је ИИ Регионални консултативни састанак посвећен планирању стратешког развоја институционалног оквира за младе.

На састанку су присуствовали представници Министарства за државну управу и локалну самоуправу ( Државни секретар Душко Радаковић), Министарства омладине и спорта (Државна секретарка Ивана Ковачевић и Шеф одсека за сарадњу са младима Зорица Лабудовић), као и представници локалних самоуправа из Зајечара, Лознице, Палилуле, Пријепоља, Обреновца и Бујановца. Састанак је водила Тања Азањац, Координаторка програма за младе Грађанских иницијатива.

Састанак је омогућио представницима Канцеларија за младе из ових општина, да представе свој досадашњи рад и да заједно са начелницима Општинских управа и представницима  два Министарства  размотре препреке у раду и наредне кораке у изградњи институционалног оквира за младе на локалном нивоу.

 

Као основи проблеми наведени од  стране представника локалних самоуправа, јесу ограниченост бужетских средстава као основна препрека систематизацији тела за младе у оквир  и непотпун законски оквир који се тиче надлежности и обавеза локалне самоуправе по питању омладинске политике.

На крају састанка договорена је сарадња и заједнички наступ у погледу иницијативе за измену Закона о локалној самоуправи,  као и заједнички рад на промовисању модела добре праксе рада Канцеларија за младе.

 

Састанак је реализован у оквиру пројекта Грађанских иницијатива који се реализује у оквиру програма „Иницијатива јавног заговарања градјанског друства (ЦСАИ ) “, подржаног од стране Института за одрживе заједнице (ИСЦ), као и програма „Контакт организације цивилног друштва”, подржаним од стране Тима потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва.