Комисија за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја намењених телевизији за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,  на територији градске општине Обреновац у 2020. години, са седнице одржане дана 05.02.2020. године , у складу са чланом 23. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чланом 18.. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) доставља председнику Већа градске општине

Предлог за суфинансирање из буџета Градске општине Обреновац за 2020. годину пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2020. години на територији градске општине Обреновац.