Управи ГО Обреновац, по захтаву странке или по службеној дужности за НН лица или лица која живе сама, без прихода и ужег члана породице који је у обавези да га издржава. 

Потребно:
  • потписан захтев странке
  • фотокопија извода из матичне службе умрлих
  • оригинал рачун
  • фотокопија личне карте,здравствене књижице
  • изјава са два сведока или председника Месне заједнице да је преминули живео ,сам или са члановима домаћинства који немају примања или су у тешкој материјалној ситуацији