Ове недеље је у згради Градске општине Обреновац одржана Оснивачка скупштина “Кластера цвећа Обреновац” које се, у складу са важећим законским прописима, региструје као удружење произвођача цвећа у саксијама и МСП и предузетника из пратећих делатности.

 
Њима су се придружиле и четири институције  за подршку – Институт за заштиту биља и животне средине, Техничка школа из Обреновца, Пољопривредно-хемијска школа из Обреновца и Регионални центар за развој МСП и предузетништва “Београд”.
Преко 30 оснивача кластера (регистрована пољопривредна газдинства, МСП и предузетници) имаће и подршку Градске општине Обреновац која, и на овај начин, намерава да подржи развој ове делатности на територији  општине.
За председника Скупштине изабран је Иван Поповић, а за председника Управног одбора, који је уједно  и заступник кластера, Александар Вранеш, обојица произвођачи цвећа. Седиште кластера је у Обреновцу, ул. Краља Александра Првог бр.10ц.
Стручну и административну подршку кластеру пружаће Регионални центар за развој МСП и предузетништва “Београд” преко свог Предузетничког центра у Обреновцу. Наредних дана, кластер ће бити регистрован у Агенцији за привредене регистре.
Кластер је основан у оквиру пројекта “Кластер цвећа Обреновац” чију имплементацију су омогућили Градска општина Обреновац и норвешки округ Бускеруд. Пројекат  је имплементирао Регионални центар за развој МСП и предузетништва “Београд”.