Објављен је наградни конкурс за израду пројектно техничке документације за уређење центра Градске општине Обреновац на простору између Улица Вука Караџића, Војводе Мишића, Дома здравља и градског трга са припадајућим комерцијалним садржајем (изградња комплекса зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора).

У питању је израда урбанистичко-архитектонског решења, то јест, избор идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу за уређење и изградњу комплекса зелене пијаце у Обреновцу.

Наградни фонд:

  1. прва награда – 550.000,00 динара,
  2. друга награда – 300.000,00 динара и
  3. трећа награда – 150.000, 00 динара.

Крајњи рок за подношење пријава је до 8. маја 2019. године у 12.00 часова.

Конкурс је објављен на основу закљученог споразума o сарадњи и три појединачна уговора са ЈП ”Електропривреда Србије” на реализацији пројеката јавне намене на територији Градске општине Обреновац. Наиме, намера ЈП ЕПС, као компаније са израженом корпоративном и друштвеном одговорношћу, која је посвећена спречавању негативних утицаја на животну средину кроз инвестирање и финансирање пројеката од значаја за екологију и унапређење квалитета живота грађана у срединама у којима послују њени огранци, је да поспеши и унапреди развој градске општине Обреновац у области комуналне инфраструктуре.

Више информација можете погледати овде као и на интернет презентацији ЈКП ”Обреновац”.