Председник градске општине Обреновац, дана 18. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 3.5. Одлуке о расписивању јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средставима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину VIII-01 бр. 020-4/ 73 од 05. септембра 2018. године, на основу предлога Конкурсне комисије за вредновање омладинских програма и пројеката од 28.09.2018. године, уз прибављено мишљење Већа градске општине са седнице одржане 18.10.2018. године, донео је

 

 

ОДЛУКУ

о избору по Јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средставима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину   

 

 

I              На основу предлога Одлуке о избору пројеката омладинских удружења који ће се финансирати средствима  буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу, расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 73 од 05. септембра 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката удружења у циљу подстицања активизма и волонтирања младих  средставима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 05.09.2018. године до 20.09.2018. године, бира се 13 пројеката, који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2018. години, и то:

 1. „Пројекат снимања филма о вршњачком насиљу“, који је предложила неформална група младих „Аудио ММ“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 35.000,00 динара,
 2. Пројекат „СПРУДарење“, који је предложила неформална група младихБаричСИТИзенс“ из Барича опредељују се средства у укупном износу од 86.000,00 динара,
 3. Пројекат „Зборник дечјих радова“, који је предложила неформална група младихМлади писци“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 60.000,00 динара,
 4. Пројекат „Кутак за младе – Забрежје“, који је предложила неформална група младихЗаједно можемо све“ из Забрежја- опредељују се средства у укупном износу од 97.000,00 динара,
 5. Пројекат „Деци од срца“, који је предложила неформална група младих „Породица“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 98.400,00 динара,
 6. Пројекат „Мој град место за све“, који је предложила неформална група младих „A&M deaf is cool“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 53.000,00 динара,
 7. Пројекат „Кућа знања за ПУ Цврчак“, који је предложила неформална група младих „Цврчци у акцији“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 94.000,00 динара,
 8. Пројекат „Знање свуда око мене“, који је предложила неформална група младих „Пчелице“ из Обреновцаопредељују се средства у укупном износу од 30.000,00 динара,
 9. Пројекат „Кутак за младе – Дражевац“, који је предложила неформална група младих „Кутак за младе“ из Дражевца – опредељују се средства у укупном износу од 80.000,00 динара,
 10. Пројекат „Летња учионица -Змај“, који је предложила неформална група младих „Ученички парламент ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара,
 11. Пројекат „Уређење школског дворишта“, који је предложила неформална група младих „Седмаци“ из Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 60.000,00 динара,
 12. Пројекат „Теретана на отвореном“, који је предложила неформална група младих „Великопољци“ из Великог Поља – опредељују се средства у укупном износу од 55.000,00 динара,
 13. Пројекат „Заједно ка лепшем селу“, који је предложила неформална група младих „Снага Ушћа“ из Ушћа – опредељују се средства у износу од 15.000,00 динара.

 

II               Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Конкурсне комисије за вредновање омладинских програма и пројеката од 28.09.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

III           Одобрена средства за програм или пројекат који су предложиле неформалне групе младих наведене у ставу I Одлуке, на основу достављених предрачуна, биће пренета испоручиоцима добара и услуга.

IV          Обавезују се неформалне групе младих наведене у ставу I Одлуке, да након реализације програма или пројекта, доставе наративне и финансијске извештаје Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац.

V         О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

VI       Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине, Конкурсној комисији за вредновање омладинских програма и пројеката, неформалним групама наведеним у тачки I Одлуке преко Комисије  и архиви.

VII          Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

   VIII – 01 бр. 020-4/ 92 од 18. октобра 2018. године

 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                             ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

         Мирослав Чучковић

 

Извештај Комисије можете погледати овде.