Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2X400kV Бајина Башта – Обреновац.

Текст огласа можете прочитати овде.

Просторни план можете прочитати овде.

Графички приказ можете погледати овде.