Фирми из Обреновца потребни

радник са искуством за рад на изради грађевинске лимарије

и помоћни радник.

Осмочасовно радно време у првој смени,

могућност добре зараде.

Контак тел: 063 274 660