I – Расписује се конкурс за доделу 55 студентских новчаних награда од по 15.000,00 динара нето – најбољим студентима основних и мастерс студија факултета и виших школа које су акредитоване, са пребивалиштем на територији општине Обреновац, за шта су у буџету градске општине Обреновац за 2009. годину обезбеђена средства у износу од 1.000.000,00 (милион) динара.

II – Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти од друге године студија са пребивалиштем на територији градске општине Обреновац који нису обновили ни једну годину студија и који студирају на установама које имају дозволу надлежног Министарства.

III – Број бодова се утврђује ранг листом. Коначна ранг листа представља збир бодова, који се утврђује на следећи начин:
1. просек оцена се множи са бројем 2,
2. бодови на основу године студија:
• II година 1 бод
• III година 2 бода
• IV година 3 бодова
• апсолвенти и V година 4 бодова

IV – Потребна документација:
1. фотокопија личне карте,
2. фотокопија индекса,
3. уверење са факултета о просечној оцени (студенти са мастерс студија и просечну оцену са основних студија),

V – Конкурс је отворен три недеље почев од 04.05. до 25.05.2009. године.

VI – Конкурс ће спровести Комисија у саставу:
1. Томислав Јеремић, председник
2. Милорад Мијаиловић, члан
3. Новица Филиповац, члан

VII – Текст конкурса истаћи на огласној табли градске општине Обреновац, а обавештење о расписаном конкурсу објавити на локалним средствима јавног информисања. Потребна документација се предаје преко писарнице Управе градске општине Обреновац за канцеларију председништва.

Контакт особа – Велинка Матић, тел. 011/87-26-401